Privacyverklaring Gerard Roos websites & fotografie

Image removed.

 

Gerard Roos websites & fotografie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Gerard Roos websites & fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Gerard Roos websites & fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. - Je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan wettelijke verplichtingen. Van mensen die ik gefotografeerd heb bewaar ik contactgegevens om toestemming te kunnen vragen voor publicatie van de foto waarop staan afgebeeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gerard Roos websites & fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Gerard Roos websites & fotografie bewaart je persoonsgegevens lang. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Als je mij een vraag stelt per e-mail of webformulier: Ik bewaar de e-mail die jij stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaal je zelf. Mijn e-mail correspondentie bewaar ik permanent. Ik werk met goed beveiligde mail van Google en heb met Google een verwerkersovereenkomst.

Als ik een foto heb gemaakt waar jij op staat: Ik bewaar naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens bewaar ik permanent. Van mensen die ik gefotografeerd heb bewaar ik contactgegevens om eventueel toestemming te kunnen vragen voor publicatie van de foto waarop ze staan afgebeeld.

Als ik je heb gefotografeerd voor een publicatie (tijdschrift, krant e.d.): Dan heb ik in mijn database met foto's vermeld waar en wanneer de foto is gemaakt, wie de opdrachtgever is, wie er op de foto staan, waarom de foto is gemaakt en wat er verder op de foto te zien is. Deze gegevens bewaar ik permanent. Ik actualiseer deze gegevens niet.

Als je een foto van mij gekocht hebt of me een opdracht hebt gegeven een foto te maken: Ik bewaar je naam en adres minstens 7 jaar in mijn database met facturen. Af en toe schoon ik mijn adressenbestand op. Als ik denk nooit meer contact met je te hebben verwijder ik je gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gerard Roos websites & fotografie verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Gerard Roos websites & fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor bezoekersstatistieken maak ik gebruik van Matomo (voorheen Piwik). Dit is een open source statistiekenapplicatie die op mijn eigen server draait.  Gegevens worden niet gedeeld met derden en van ip nummers worden de laatste drie cijfers geanonimiseerd zodat ze niet naar een persoon kunnen worden herleid. Alleen ikzelf heb toegang tot de bezoekersstatistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gerard Roos websites & fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@gerardroos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Gerard Roos websites & fotografie wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Gerard Roos websites & fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik bewaar je gegevens op een goed beveiligde computer en een versleutelde backup offline.

© 2024 All rights reserved. - privacyverklaring